Catégories
Uncategorized

Nouvèl ane akademik

Direksyon an ap fè nou konnen, ke l’ap komanse nouvèl ane akademik 2020-2021 an, Lendi 12 Oktòb 2020. N’ap gen plis enfomasyon nan jou y’ap bay kanè yo. Nou konte sou prezans nou tout. Mèsi! Direksyon an

Catégories
Uncategorized

Remiz kanè

Nan sousi pou nou ka klotire ane akademik 2019-2020 an, men kijan Direksyon an planifye remiz kanè pou dènyè kontwòl la: Pou 7ème, 8ème, ak 9ème Ane Fondamantal, remiz kanè yo ap fèt Mèkredi 7 Oktob 2020 a 8h nan maten. Nou konte sou prezans nou tout. Mèsi! Direksyon an!