Catégories
Uncategorized

Remiz kanè

Nan sousi pou nou ka klotire ane akademik 2019-2020 an, men kijan Direksyon an planifye remiz kanè pou dènyè kontwòl la:

Pou 7ème, 8ème, ak 9ème Ane Fondamantal, remiz kanè yo ap fèt Mèkredi 7 Oktob 2020 a 8h nan maten.

Nou konte sou prezans nou tout.

Mèsi!

Direksyon an!